Glasanje#1: Misliš li da je internetsko glasanje potrebno za unaprjeđenje demokracije u RH?

DA - 90,1% / NE - 0,9%

Glasanje#2: Moj/a predsjednik/ica je...

REZULTATI U OBRADI

Glasanje#3: Koga želiš kandidirati na Izborima za predsjednika RH?

U PLANU

©2019 zrihtan grad j.d.o.o.