Glasanje#1: Misliš li da je internetsko glasanje potrebno za unaprjeđenje demokracije u RH?

DA - 90,1% / NE - 0,9%

Glasanje#2: Naš/a predsjednik/ica je...

prije svega iskren/a.

U odnosu prema drugima je komunikativan/a i uvjerljiv/a, a u poslu je predan/a i dosljedan/a.

Plaća predsjednika/ice treba iznositi između 4 i 5 prosječnih plaća u RH.

Glasanje#3: Predsjednik/ica bit će ...

Isprobajmo glasanje metodom preferencijalnog glasanja za usporedbu s rezultatima izbora:

U TIJEKU

©2019 zrihtan grad j.d.o.o.